ติดต่อเรา


371 ซ.อัญมณี 31
18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไทย

โทรศัพท์ : 02-444-6544
มือถือ : 084-394-4703
Email : info@granola.com
Website : www.romeogranola.com

Copyright By Granola 2016
เปิดเมื่อ 09/09/2559